ALLIGATOR IT SERVICES, s.r.o.
ALLIGATOR IT SERVICES, s.r.o.
ČSĽA 1279, Šoporňa 925 52, Slovensko
Ing. Milan Baláž
0949 382 044
the@alligator.sk
IČO
DIČ
IBAN
SWIFT(BIC)
47009853
2023698479
SK8111000000002928890281
TATRSKBX
Obchodný register
Spolocnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 30984/T